Vedligeholdelse af dit klaver / flygel er vigtigt

Hvis instrumentet skal fungerer optimalt.

 

Jeg tilbyder at vedligeholde alle typer af klaverer og flygler.

 

Vedligeholdelsen kan bl.. A. bestå af:

 

Rengøring af instrumentet

 

Forebyggende gennemgang af instrumentet

Og dets mekanik.

 

Mindre regulering  af mekanikken.

 

Gennemgang og evt. smøring af pedalværk.