Småreparationer på klaver og flygler udføres.

 

Det kan jo hænde, at et par toner ikke fungerer på klaveret/ flyglet.

Jeg vil finde årsagen til dette og løse problemet.